A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Hjemmebaserte tjenester

Yter du omsorg til personer med demens? Les mer her

fagnett demens

Det er etablert egne fagsider rundt demensomsorg i Norge. Her vil det formidles erfaringer fra gjennomførte eller løpende prosjekter, for å støtte fagfolk og planleggere som jobber med utvikling av tjenestetilbudet til personer med demens.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig for det faglige innholdet. Under de ulike Fagnettene i portalen finnes informasjon som kan leses på nett eller lastes ned for bruk i eget arbeid. Du kan diskutere og utveksle erfaringer i ulike temaområder, etter at du er gitt tilgang og godkjennelse som deltager.

Les mer hos nettsiden Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse