A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Voksne og barn skaper vennskap sammen!

Unaas, Mona og elevrådsleder på vennebenk, Mysen skole

I vinter fikk FAU fikk en henvendelse fra elevrådet. De ønsket å få tegnet opp til litt aktiviteter, samt gjøre uteområdet hyggelig. Det ville vi i FAU være med på. Torsdag hadde foreldre og barn ved Mysen skole dugnad sammen. Til tross for regn møtte mange voksne og barn. Vi grillet, raket, ryddet og gjorde det pent sammen. Regnet gjorde at vi ikke fikk tegnet opp til aktiviteter, men det skal vi få til når det blir pent vær. Det var veldig hyggelig.

Elevrådet har også ønsket seg vennebenker. Dette er benker elever sette seg på når de vil leke med noen. Ser barna noen sitte der, så tar de kontakt. FAU syntes dette var et veldig godt tiltak. Vi bestilte tre benker, og under dugnaden overrakte vi benkene til Elevrådsleder. Vi satte en benk utenfor 2. trinn, en ved 4.-5. trinn og en utenfor 6.-7. trinn. Nå håper vi elevene får glede av disse benkene.

I løpet av dugnaden fikk vi også besøk av ordfører Erik Unaas. Det var stor stas! Han snakket med barn og voksne og viste at han setter stor pris på innsatsen foreldre og barn gjør sammen for et godt skolemiljø. Det gjør vi også! Tusen takk til alle for en flott dag og en flott innsats!

Hilsen Mona
Leder FAU, Mysen skole