A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Vi i Eidsberg

Vi i Eidsberg

Eidsberg kommune jobber etter følgende verdier:

Vi i Eidsberg…

Rik på muligheter

Eidsberg skal være et mangfoldig, levende og godt lokalsamfunn.

Innbyggerne i fokus

Innbyggerne skal være aktive deltakere og bidragsytere
i utviklingen av lokalsamfunnet og som brukere av de
kommunale tjenestene.

Vi møter hverandre med

  • Tillit
  • Respekt
  • Engasjement

Alle ledere i Eidsberg kommune

  • Er forbilder og opptrer med troverdighet
  • Viser engasjement, utvikler og inspirerer medarbeiderne
  • Stiller krav, viser ansvar og ydmykhet
  • Leverer resultater

Alle ansatte i Eidsberg kommune

  • Viser respekt for arbeidet og for menneskene vi møter
  • Er faglig oppdatert og åpne for nye ideer
  • Ser helhet og sammenheng i arbeidet

Etikk

Alle ansatte skal ha en arena hvor det legges til rette
for å diskutere etiske dilemmaer.

Last ned/skriv ut verdidokumentet ved å trykke på denne lenken.