A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Vennebenken er på plass

Mandag 10. oktober åpnet vi vennebenken på Trømborg skole. Her kan dere se noen bilder fra den fine åpningen. 


  1 / 10 
 
Vennebenk1 2016 
Vennebenk1 2016
 


Hvorfor ble det vennebenk?

Rektor og FAU ved Trømborg skole har gjennomgått resultatene fra elevundersøkelsen og snakket om tilstanden ved Trømborg skole. Vi var skjønt enige om at det virket som elevene var/er godt fornøyde med sitt elev- og læringsmiljø. Vi så allikevel noen forbedringspotensialer. Det ene gikk på at alle skal oppleve å ha noen å være sammen med i friminuttene. Elevrådet hadde allerede nevnt en type vennskapsbenk, en ide FAU var veldig positive til. Altså en vennskapsbenk der elevene kan gå til dersom de trenger noen å være sammen med, bli spurt om å være med i lek etc.

Istedenfor å bare bestille en benk fra en byggevarekjede, tok vi kontakt med Kriminalomsorgen, fengselet avd. Trøgstad for å høre om muligheter for et samarbeid. Man vet jo at mange av de innsatte har hatt en vanskelig barndom og skolesituasjon. Å gi de opplevelsen av å bistå elever som i dag kan ha det vanskelig, kjenne på noe positivt med skole og i tillegg oppleve å være til nytte var tankene for dette samarbeidet. Verksbetjent Lislerud var snar med å gi oss et positivt svar og en god pris på benk.

Skolen har utarbeidet en "Plan for sosial kompetanse" med fem sentrale temaer for skoleåret. Det første temaet er vennskap. I skoleårets første fellessamling utfordret vi mellomtrinnets elever til å tegne et teppe som kunne være under vennskapsbenken. Elevrådet valgte de fem tegningene som de syntes passet best. Disse tegningene ble overlevert til fengselet der de innsatte skulle stemme på hvilket teppe som skulle ligge under vennskapsbenken. Vi var litt spent på hvordan de ville ta utfordringen.

En dag i september mottok vi en epost med følgende svar:
God dag. Dette var en annerledes, interessant, engasjerende og morsom oppgave for de innsatte å stemme frem vinneren av konkurransen. Det ble flest stemmer til "Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre med deg" tegningen. MVH Verksbetjent Lislerud og de innsatte i verksted sør.
Hedda Glørud Johansen på 6. trinn kan være en stolt elev som har fått sin tegning på skolegården!