A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Velkommen til læringsnettverk i pasient- og brukersikkerhet

Ikke tid

Utviklingssenteret inviterer til læringsnettverk for to innsatsområder, basert på tiltakspakker og materiell fra Pasientsikkerhetsprogrammet:

- tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand

- forebygging av underernæring

Det er ingen deltageravgift. Deltagerne må selv stå for reiseutgifter, evt. vikarer mv.  

Invitasjon og flere opplysninger kan du lese i dette vedlegget.

I vedlegget kommer det frem at læringsnettverket går fra februar til september 2019. Påmelding (senest 8. februar) skjer ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

Ved påmelding må samarbeidsavtale være signert. Se avtalen i invitasjonen (lenke ovenfor).

Som tidligere læringsnettverk er dette samlingsbasert, der vi allerede nå ber om at aktuelle team holder av: 

Sted, tid og program sendes ut til påmeldte team minimum én uke før samlingene. 

Kontaktperson er fagkonsulent Annette Bjerkenes  (trykk her for å sende mail)

Vil du vite mer om pasient- og brukersikkerhet? Da vil vi anbefale nettsidene til:

Hvert team skal melde seg på ved å fylle ut feltene og legge ved signert samarbeidsavtale i boksene nedenfor. Det sendes automatisk svar til oppgitt mailadresse. Trykk på boksen Send nederst for å fullføre påmeldingen.

Dette må fylles inn for at vi kan ivareta alle som møter opp.

Innsatsområde*
Velg et eller begge områder