A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vei og park/Vegvedlikehold

Vegvedlikehold

Brøyting

Eidsberg kommune har i ca 48 km grusvei og 49 km asfaltert vei å vedlikeholde.

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Meld fra via kommunens Innbyggermelding

Kommunens oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rensing av gatesluk
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren
  • Gatelys

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder alminnelige erstatningsregler.

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene.

Tips en venn Skriv ut