A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vei og park/Vegbygging

Vegbygging

Avkjørsler

Ved anleggelse av nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler må det søkes om tillatelse til dette etter Veglovens bestemmelser. Søknaden behandles av Eidsberg kommune.

Kommunal overtagelse av veier og gatelys

Hvis du ønsker å søke kommunen om å overta privat vei og/eller gatelysanlegg, må veien være bygget i samsvar med Retningslinjer for bygging av veier og gatelys må være bygget i samsvar med Retningslinjer for bygging av gatelysanlegg.

Graving på kommunal grunn

Dersom det skal graves i kommunal grunn må det søkes om gravetillatelse.

Oppføring av skilt

Ved innsending av søknad om oppføring av skilt, skal det legges ved et kartutsnitt hvor det er merket av hvor plassering av skiltet ønskes. Hvis det er oppført skilt på det aktuelle stedet allerede, så ta et bilde av dette og legg ved søknaden.
Videre skal det legges ved kopi / tegning av hvordan skiltet ønskes utformet (størrelse, farger, skrifttyper, bilder/symboler og tekst)

Tips en venn Skriv ut