A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Vannmåler

Vannmåler

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle bygg med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp må installerer vannmåler og betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk. I tillegg belastes et abonnementsgebyr for hver boenhet/næringsdel.

Vann inn = Vann ut

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma/entreprenør - som da kan hente ut ny vannmåler vederlagsfritt på Mysen renseanlegg. Installasjonen betaler du selv.

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er eiendomsmegler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Vannmåleravlesning

Vannmåleren leses av en gang i året – 31 desember. Dette får huseier varsel om. Du registrere da målerstand på våre nettsider - fra mobiltelefon eller med avlesningskort.

Utskiftning av vannmåler

Vannmåleren eies og skiftes ut av kommunen vederlagsfritt dersom den har stoppet opp. Huseier forplikter seg til å plassere måleren frostfritt. Dersom vannmåler går i stykker på grunn av frostskade må huseier selv bekoste både ny vannmåler og installasjonskostnaden.