Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

USHT 2019
Besøksadresse: Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen
Postadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen
Telefon: 69 70 20 00 (servicekontoret)
E-post: post@eidsberg.kommune.no
Hjemmeside: www.eidsberg.kommune.no/usht
Facebook: www.facebook.com/ushtostfold
Kontaktperson: Wenche Charlotte Hansen, leder USHT Østfold,  wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no
 
Eidsberg kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.
Vi har kontorer på Edwin Ruuds omsorgssenter i Eidsberg.