A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole/Utleie av skolelokaler

Utleie av skolelokaler

Hva kan leies og hvem kan leie?


Gymsaler på skolene
Gymsaler kan kun leies av frivillige lag og foreninger som trenings- og øvingslokaler.

  • Forespørselen om leie sendes inn minimum 2 uker før ønsket leietid.
  • Fra 1. juni til skoleslutt og desember er gymsalene forbeholdt skolens arrangementer. (lag og foreninger som har behov for øvelsestid i andre lokaler i denne perioden bes ta kontakt på epost booking@eidsberg.kommune.no

Aulaen Eidsberg Ungdomsskole
Aulaen har en gulvflate på 200 m2, en tribune med sitteplass til ca. 200 personer.
Mer detaljer informasjon om salen (arenainfo) finner du ved å trykke på denne lenken.

  • Forespørselen om leie sendes inn minimum 2 uker før ønsket leietid.
  • Mai, 15. august - 15. september og desember er aulaen forbeholdt skolens eksamener og arrangementer.

All organisert idrett og kulturaktiviteter søker om fast trening- og øvelsestid i eget søknadsskjema, som blir annonsert i god tid før søknadsfristen 15. mai, og kulturkontoret tildeler trenings- og øvelsestid i etterkant av søknadsfristen.

Skolens egne arrangementer og arrangementer i regi av FAU har prioritet.

Skolens lokaler leies ikke ut til bursdager og andre private arrangementer.

Ønsker du å leie?

Send en epost med din forespørsel til booking@eidsberg.kommune.no eller ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00.

Vi trenger følgende informasjon:

  • Ønsket tidspunkt for leie
  • Hvilken type arrangement
  • Hvem som er leietager, oppgi organisasjonsnummer og kontaktinfo på leietaker/fakturamottaker, husk å oppgi telefonnummer og epostadresse.

Mer informasjon om utleie av kommunale bygg

Leie av lokaler i Eidsberg kommune