A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Eidsberg kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Torggata Eiendom AS.

Utbyggingsavtalen regulerer fordeling av ansvar og kostnader vedrørende oppgradering av lekeplass på Mysen torg mm. iht. reguleringsplan for deler av Kaupangkvartalet, vedtatt av kommunestyret i Eidsberg den 15.06.2017. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen, jfr. planens bestemmelser § 6 bokstav b.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av kommunestyret.

Dokumenter:

Merknader:

Dersom du har merknader, kan du sende det på e-post til post@eidsberg.kommune.no eller pr. post til Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen innen 13. mai 2019.
Tips en venn Skriv ut