A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Unge entreprenører på Kirkefjerdingen skole

Ungt Entrepenørskap

Elevene på 4.trinn fikk tirsdag besøk av ordfører Erik Unaas og Camilla Moseby fra Lo for å bidra til kunnskap og læring om Vårt Lokalsamfunn. 

 

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø. 

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Elevene ble kyndig veiledet av både lærer, politiker og tillitsvalgte til god læring og kunnskap om Mysen, utvikling av Eidsbreg og ikke minst hva skal man fokusere på i ny kommune. UE2.jpgUE3.jpgUE4.jpg