A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Ungdataundersøkelse - hvordan er det å være ungdom i Eidsbergskolen?

Elevrådene i Eidsberg 2019

I 2018 gjennomførte elever fra 5.-7. trinn ved Eidsbergskolen Ungdatajunior undersøkelsen, dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres også på ungdomsskole og videregående skole. For første gang skulle vi også kartlegge de eldste på barneskolen, med spørsmål om hvordan de har det med seg selv, i sin familie, sitt miljø, søvn, venner og sosiale medier.

Denne undersøkelsen er viktig for Eidsberg kommune sitt arbeid med tanke på hvilke måter vi kan forme vårt tjenestetilbud til forebyggende arbeid, og hva som preger det å være barn i kommunen. 

Våren 2019 har det vært samlinger med aktuelle instanser for å gå gjennom undersøkelsen, men det aller viktigste møtet var med elevrepresentanter fra 5.-7. trinn fra alle skolene. De fikk en kort gjennomgang og to utfordringer. 

Undersøkelsen viser nemlig at veldig mange sover for lite, og hva kan grunnen til dette være? Her var det mange kloke tanker og dette arbeidet tok de med seg tilbake til skolen slik at foresatte og andre voksne kan få høre hva de selv mener er til det beste, og hva skal til for å ha en god natt søvn. 

Undersøkelsen viser også at mange opplever utestenging på sosiale medier. Når dette er et tema er det viktig å presisere aldersgrenser, for mange av de appene som fler har, er det anbefalt aldersgrense 13 år. Her er det selvfølgelig opp til hver enkelt familie, men om man tillater dette, krever det mye oppfølgning på bruk. 

Dette sier elevene selv:

«Vi er egentlig ikke gamle nok til å ha mange av disse appene, men dette må jeg huske på å få hjelp til av voksne hvis jeg har tilgang på ulike medier»

  1. Ikke legg til noen du ikke kjenner.
  2. Aldri send bilder eller personlig informasjon til ukjente.
  3. Ikke ta bilder eller film av andre som ikke vil det, og hvertfall ikke send det til andre.
  4. Tenk på hva du skriver til andre.
  5. Om du opplever å få ubehagelige bilder eller meldinger så snakk med en voksen, det er ikke greit og du trenger ikke å være lei deg eller alene, du kan få masse hjelp.
  6. Ha en privat bruker, få hjelp til innstillinger sånn at du unngår mange dumme ting.
  7. Får du ikke lov til å ha tilgang på sosiale medier, det går fint, det er faktisk mange av oss også.

Dette er barnas egne ord, så til alle oss voksne, de vil ha hjelp, de vil at vi skal oppdra også på bruk av telefon.
Tusen takk for alle gode innspill, til lærere og selvfølgelig de utrolige kloke hodene fra elevrådene, dere er super BRA!

Hilsen Stine  
SLT Koordinator/Ungdomskontakt 
Eidsberg Kommune