A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Tjenester for funksjonshemmede barn

Tjenester for funksjonshemmede barn

Tjenesten gir hjelp og støtte til barn og unge med spesielle behov, og deres foreldre/ foresatte. Tjenester som ofte ytes er råd og veiledning, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, koordinering av IP og deltakelse i ansvarsgruppemøter

Hvordan søker jeg?

Benytt dette søknadsskjema: Helse og omsorgstjenester, skjema til utskrift
Søknadsskjema sendes Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Her finner du søknad om å bli støttekontakt - trykk på denne lenken.
Skjema sendes Eidsberg kommune, v/Familiesenteret - Tjenester for funksjonshemmede barn, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen