A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Til alle elever og foresatte!

Lus, illustrasjonsfoto

Det er påvist hodelus blant elever ved skolen vår, og vi oppfordrer herved alle til å finne frem lusekammen og ta en grundig sjekk!  

For mer informasjon, se på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/tema/lus eller www.lusfrinorge.no  

Det er også en mulighet å kontakte vår helsesykepleier Jorunn Stubberud på tlf. 477 98 828 ved spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

Tore Løkkum, rektor