A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/SFO/SFO - søke/endre plass

Testartikkel som forteller om SFO

cappuccino

Her er det en ingress. Ingressfeltet brukes til en kort introduksjon, ikke hele teksten. 

Her er hovedfeltet

Dersom man bruker utvidet artikkel, får man horisontale grå linjer under avsnittoverskriften slik som hos Oslo kommune

Om tilbudet

Når man lager en ny og flott side, er det viktig å huske å bruke viskelæret i artikkelredigeringen, for å fjerne gammel formattering slik at alle artikler blir like og følger stylingen. 

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og elevene starter på skolen det året de fyller seks. Det er frivillig å fortsette med videregående opplæring, som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

I Eidsberg kommune er det fem barneskoler og en ungdomsskole. Skolene har egne nettsider, hvor du kan lese mer om de enkelte skolene og se bilder.
Alle barneskolene har SFO-tilbud.

Tips en venn Skriv ut