A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Tannhelsetjeneste

Tannhelsetilbud - for langtidssyke

Pasienter med hjemmesykepleie og langtidsopphold i sykehjem, samt psykisk utviklingshemmede, har krav om gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, en ordning som er underlagt Fylkeskommunen.

Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være, i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder. For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.

Kontaktinformasjon og ytterligere informasjon kan leses hos Østfold Fylkeskommune

Transport (drosje) til og fra tannlege dekkes ikke for verken beboere på institusjon eller hjemmeboende i private eller kommunale leiligheter.