A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Sykehjemmet

Sykehjemmet

Sykehjemmet ved Edwin Ruuds Omsorgssenter består av 79 sykehjemplasser fordelt på langtidsopphold, kortidsopphold, avlastning og palliasjon. Sykehjemmet  har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Sykehjemmet

Det må søkes om plass på sykehjemmet.  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester her

Send skjemaet til Eidsberg kommune, Forvaltningskontoret, Ordfører Voldensv. 1, 1850 Mysen

Langtidsplass

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

  • En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
  • Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.

Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Eidsberg kommune, vedtatt av kommunestyret 15.06.17.

Tidsbegrenset plass

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

  • Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem
  • Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:
    • Korttid -og vurderingsopphold
    • Korttidsopphold for rehabilitering
    • Avlastning