Svømmeopplæring på Østfoldbadet

østfoldbadet

Etter at Festiviten bad ble stengt for bruk i desember har skolekontoret arbeidet hardt for å finne en alternativ svømmearena for elevene i Eidsbergskolen. Avtale er nå tegnet med Østfoldbadet i Askim. 

Kirkefjerdingen skoles 3.klasseinger skal våren 2019 ha svømmeopplæringen ved Østfoldbadet i Askim. 

 Vi har fått tidspunktet på mandag fra kl 09.00 - 09.45 i opplæringsbassenget og bølgebassenget. 

Opplæringsbassenget har hev/senkebunn, det vil si at det er meget godt egnet til vårt bruk. Bølgebassenget har også Askimskolen brukt til opplæring i flere år. Der er det ulik dybde som passer godt til å bli trygg i vann, vanntilvending og svømme på tvers. (selvfølgelig uten bølger/strømming)  

 For å komme oss til Askim kommer det en buss og plukker oss opp mandager kl 08.15. Det er da viktig at alle er på plass innen den tid. Bussen kjører om Tenor skole og plukker opp elever derfra da de skal ha svømming samtidig som oss på Kirkefjerdingen.  

Dette vil vi utnytte godt da man kan dele en større gruppe i 2 og tilpasse undervisningen til elevenes ferdigheter på en best mulig måte. Vi på Kirkefjerdingen sender også med en assistent.  

 Begge pedagogene fra Kirkefjerdingen og Tenor skal ha godkjent livredningsprøve for de bassengene de skal ha opplæring i. Østfoldbadet stiller i tillegg med livredder, slik at sikkerheten settes meget høyt.  

Tips en venn Skriv ut