A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Stimulere til leselyst

Leselyst

Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.

LeseLYST

Lesing skal være lystbetont. Lesing er nøkkelen til kunnskap, læring, opplevelser og fellesskap. Likevel kan vi ikke tvinge barna til å bli glad i å lese. Foreldre må legge til rette for, oppmuntre og engasjere seg i barnas lesing. Vis at du synes lesingen er viktig og verdifull, og sett av tid til å høre på og snakke om hva barna leser. Bruk gjerne tid på lese høyt for barna, selv om de kan lese selv.

Barn som leser godt selv bør selvsagt trene masse på det. Det er likevel ingen grunn til å slutte med høytlesingen. Lesestunden har fortsatt en verdi som en fellesskapsopplevelse som øker lesegleden. Det er et godt utgangspunkt for å snakke om bøkene dere leser og på den måten hjelpe barnet til å bli en mer bevisst leser.

Valg av lesestoff

Barna må få gjøre selvstendige valg av hva de ønsker å lese. Vær raus og tolerant, og ikke fall for fristelsen til å overstyre barna i retning av dine egne preferanser. Om barna velger å lese tegneserier, seriebøker, tekst i dataspill eller fotballtabeller, så er alt dette med på å øke leseferdighetene og lesegleden.

Hvis barnet ønsker tips og veiledning på bøker som kan passe interessefelt og nivå, er biblioteket rett sted å søke råd. Dere kan også finne bøker som dere leser sammen. Veksle på å lese høyt for barnet og la barnet lese høyt for deg, litt av gangen.

Digital lesing

Mange foreldre synes det er vanskelig å motivere barna til lesing. Både skjønnlitteratur og fagbøker er tunge å komme gjennom for de umotiverte barna. Her kan lesegleden gjenvinnes og foreldre beroliges med å støtte seg på digital lesing.

Mye av det barn gjør på nettet og mobilen er jo faktisk lesing. Det er selvsagt viktig at de får erfaring med å lese trykte tekster, og i skolehverdagen er boklesingen sentral. Men å kunne navigere i den digitale lesekulturen bringer også med seg noen ferdigheter som er gode å ha i et mangfoldig mediesamfunn som vårt.

Skap leselyst ved å:

  • Vise barnet at det finnes mange ulike tekster og sjangre
  • La barnet få velge fritt hva det vil lese
  • Være interessert i hva barnet leser
  • Lese høyt for barnet

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder: FUG, Lesesenteret

Tips en venn Skriv ut