A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Kommunal bolig, lån og bostøtte/Startlån

Startlån – boliglån fra kommunen

Startlån er et virkemiddel kommunene har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen.

Hvem kan få startlån?

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering og er behovsprøvd. Målgruppen er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Hvordan kan jeg søke om startlån?

Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad for startlån og tilskudd. Trykk på linken under og du kommer rett til søknadsskjema:
Elektronisk søknadsskjema for startlån og tilskudd

Papirskjema til utskrift:
Søknadsskjema til utskrift finner du ved å trykke på denne lenken.

Søknaden sendes til Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt servicekontoret på telefon 69 70 20 00.

Tips en venn Skriv ut