A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Startet utredning av "Øst-kommune"

Østkommunen Indre Østfold - utredning bilde ordførerne Trøgstad Marker og Rakkestad

Sist uke startet arbeidet med å utrede en ny kommune bestående av dagens Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad.  Dette er basert på ferske politiske vedtak i de fire Indre Østfold-kommunene, som til sammen har ca 30 000 innbyggere og vil utgjøre cirka 30 prosent av fylkets areal.
Det var de fire kommunenes ordførere og rådmenn som møttes i Rakkestad. Det vil bli arbeidet bredt fram til medio april med å utrede hva en slik kommune kan bli. Endelig politisk behandling, og endelige avgjørelser om kommunestrukturen i Østfold, vil skje i løpet av juni måned.

-  "Det var en god start, og vi har god oversikt over jobben som vi har foran oss", sier de fire ordførerne, Ole Andre Myhrvold (Trøgstad), Ellen Solbrække (Rakkestad), Kjersti Nilsen (Marker) og Erik Unaas (Eidsberg) . – "Vi vil jobbe både med fordeler og ulemper for en slik kommune, og ikke minst beskrive forhold til, og samarbeidet med byer og naboer som Sarpsborg og Askim".

I prosessen videre vil hele det politiske miljøet, tillitsvalgte og ungdomsråd også bli trukket sterkt inn. Første samling med forhandlingsutvalgene blir i Trøgstad fredag 12. februar. Alle kommunene har gjennomført en innbyggerundersøkelse, som peker på et samspill mellom disse fire kommunene som førstevalg, dersom det blir endringer på kommune-kartet.

 Arne Øren, tidligere fylkesordfører og nå tilknyttet, blir prosessveileder, mens tidligere fylkesrådmann Atle Haga deltar som rådgiver.

Parallelle prosesser

Alle fire kommunene har dette halvåret to parallelle løp. Eidsberg, Marker og Trøgstad er også med den såkalte 6K-utredningen med Hobøl, Spydeberg og Askim, mens Rakkestad vil gå runder med Sarpsborg på hva det vil innebære å bli en del av den kommunen.

Prosessdokumenter

Prosessdokumenter og mer informasjon finner dere på vår informasjonsside om kommunereformen.

På bilde: Ordførerne Ole Andre Myhrvold (Trøgstad), Kjersti Nythe Nilsen (Marker), Ellen Solbrekke (Rakkestad) og Erik Unaas (Eidsberg) har startet arbeidet med et grunnlagsdokument for en Indre Østfold Øst-kommune.