A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Stab og støtte

Stab og støtte

Heggin fra nord

Eidsberg kommunes hovedadministrasjon er samlet i fire bygg i idylliske omgivelser på Heggin.

Stabens viktigste oppgave er å gi støtte og faglig veiledning internt i organisasjonen innenfor de områdene som er nevnt nedenfor.

Stabs- og støttetjenester består av følgende fagavdelinger:

  • Økonomi
  • Service og interne tjenester
  • Personal og organisasjon
  • Forvaltningskontor/kommuneoverlege

Stabs- og støttetjenster treffes på telefon 69 70 20 00.

Plan, miljø og landbruk

Ansvarsområder er byggesak, plan, oppmåling, miljø, folkehelse, landbruksforvaltning og viltforvaltning.

Kontaktpersoner:

Stabs- og støtte tjenester Ansvarlig
Økonomi Ståle Ruud
HR - avdeling Rakel Lager
Forvaltningskontor Øivind Olafsrud
Kommuneoverlege Barbro Kvaal
Service- og interne tjenester Mimi Slevigen
Plan, miljø og landbruk Ansvarlig
Avdelingsleder Helene Østbye
Miljø- og avløpsrådgiver Wenche M. Olsen
Byggesaksrådgiver Kristina Folkenborg, Ola Jaavall og Øyvind Riddervold Enger
Private reguleringplaner Janne De Jong
Samfunnsplanlegger Maren Hersleth Holsen og Kai Roterud
Landbruksrådgiver Hilde Riddervold Enger og Finn Frøshaug
Skog- og viltrådgiver Simen Løken
Kart og oppmåling Askim kommune - Tlf. 69 68 10 00

Henvendelser bes rettes til:
post@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00