A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

SMARTINGENE ved Kirkefjerdingen skole

Ungt Entrepenørskap gir elevene et lite innsyn i å være innovative og kreative. 7.klasse på Kirkefjerdingen skole var kreative både i ide, design og fremføring. 

Kreativiteten var høy blant elevene på 7.trinn. I 3 dager har elevene i grupper samarbeidet om å finne en god ide, planlegge hvordan den skulle se ut, lage plakater og lage prototyper. En fantastisk jury, med representant fra UE Østfold, vår fantastiske vaktmester, vår trofaste renholder og vår viktige brikke på kontoret stilte positive opp til en annerledes oppgave. Tusen takk til kreative elever, støtte fra foreldre, lærere og ikke minst jurien. Juryen var enige - alle gruppene var fantastiske, men av med seieren gikk gruppen som hadde funnet opp "Henger-sensoren" som skal hjelpe bønder med å se bak de høye lemmene på hengere bak traktorer. Gratulerer til Tarald, Herman og Sondre som skal være Kirkefjerdingens representanter på finalen på Smartingen Østfold 24.april.2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpgue1.jpgue2.jpgue3.jpgue4.jpgue5.jpgue6.jpg