A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Sluttrapport fra prosjekt: Oppfølgingsmodell for personer som nylig har fått demensdiagnose og deres pårørende

ill_verdiskapende samspill

Nasjonalforeningen for folkehelsen har lansert en rapport der Fredrikstad kommune var en av modellkommunene. Her kan du lese mer om resultatene, formidlet av prosjektleder i Fredrikstad kommune, Bente Skauge. Hun jobber også i Utviklingssenteret.

Fra 2017 har Fredrikstad kommune jobbet med modell som skulle sikre tidlig diagnose og tidlig involvering av kommunens tjenesteapparat. Dessuten skulle det være systematisk videre oppfølging og ikke minst brukermedvirkning.  

Konkret er modellen tredelt:

  1. Etter at henvisning er mottatt av kommunens demensteam skal de innen to uker ta kontakt med bruker / pårørende. Her er det fokus på "Hva er viktig for deg?"
  2. Det avtales hjemmebesøk innen tre måneder. Dersom dette ikke er ønsket tar demensteamet ny kontakt etter 4 uker.
    • En kontaktperson i demensteamet benytter ulike verktøy i sin oppfølging. Dette inkluderer også dialog med fastlege og informasjon til kommunens tildelingskontor.
  3. Videre oppfølging avtales på hjemmebesøk/evt. via telefon. Dette skjer med 3 - 6 måneder hyppighet.

Andre opplysninger:

  • Demensteamet oppretter en tjeneste i pasientjournalen, som kalles «Demensteam».
  • Hjemmebesøk med kartlegging med bruk av skjema i verktøykasse. Oppfølgingen blir individuelt tilpasset etter samtale med bruker og med pårørende. Videre oppfølging blir anonymisert registrert i felles Outlook-kalender for Demensteamet.
  • «Hva er viktig for deg» - prinsippet for brukermedvirkning står sentralt.
  • Viktig å se modellen som en prosess, som viser MINIMUM kontakt, men som skal tilbys ALLE som får en demensdiagnose. 
  • Når personer med demens har omfattende hjelpebehov fra hjemmesykepleien blir ansvaret overført dit og demensteamet avslutter sin oppfølging.  

Prosjektleder for modellarbeidet i Fredrikstad, Bente Skauge, er også ansatt i Utviklingssenteret. Hun kan kontaktes på mail ved spørsmål. 

 

Flere eksempler og erfaringer er samlet i felles rapport publisert av Nasjonalforeningen: Sluttrapport fra Nasjonalforeningen