A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/Informasjon/Skoleskyss

Skoleskyss for grunnskolen

Skolebuss, illustrasjon
Østfold kollektivtrafikk har i sommer lagt om rutetilbudet i Nedre Glomma. Dette vil berøre skoleskyss, der hvor elever benytter rutebusser. Alle ruter i hele Østfold har også fått nye rutenummer.


Alle bussruter, også skolebusser er nå tilgjengelig på nett:

Her finner du rutetider for Indre Østfold i perioden 20. august - 23. juni 2019.

Skoleskyss for grunnskolen:

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. 
På hjemmesiden til Østfold kollektivtrafikk finner du informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon med mer.