A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Tenor skole/Skoleruta

Skoleruta

Skoleåret består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni.

Skoleruta 2019/2020

Måned Aktivitet / beskrivelse
August Første skoledag mandag 19. august
September  
Oktober Høstferie uke 40, f.o.m mandag 30. september t.o.m fredag 4. oktober
November Fridag fredag 15. november
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember
Januar Første skoledag mandag 6. januar
Februar Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar
Mars  
April Påskeferie uke 15, f.o.m mandag 6. april t.o.m. mandag 13. april
Mai

Arbeidernes dag onsdag 1. mai
Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. mai

Juni

2. pinsedag mandag 1. juni
Siste skoledag før sommerferien er fredag 19. juni

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

I skolerutene fremgår det tydelig når skolene har ferier. Vi henstiller hjemmene om ikke å ta ut elever fra undervisningen, uten ved helt spesielle anledninger.
Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring. Fravær kan føre til kunnskapshull. Det er også viktig å merke seg forskriftene som sier at fravær skal føres på vitnemålet til slutt.