A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/Skoleruta

Skoleruta

Skoleåret består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni.

Skoleruta 2018/2019

Måned Aktivitet / beskrivelse
August Første skoledag mandag 20. august
September  
Oktober Høstferie uke 40, f.o.m mandag 1. oktober t.o.m fredag 5. oktober
November Fridag mandag 12. november
Desember Siste skoledag før jul fredag 21. desember
Januar Første skoledag torsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 18. februar t.o.m. fredag 22. februar
Mars  
April Påskeferie uke 16, f.o.m mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april
Mai

Arbeidernes dag onsdag 1. mai
Grunnlovsdag fredag 17. mai
Kristi Himmelfartsdag torsdag 30. mai
Fridag for elevene fredag 31. mai 

Juni

2. pinsedag mandag 10. juni
Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

I skolerutene fremgår det tydelig når skolene har ferier. Vi henstiller hjemmene om ikke å ta ut elever fra undervisningen, uten ved helt spesielle anledninger.
Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring. Fravær kan føre til kunnskapshull. Det er også viktig å merke seg forskriftene som sier at fravær skal føres på vitnemålet til slutt.

Tips en venn Skriv ut