A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Skoleinnmelding og påmelding til SFO for skoleåret 2020/2021

Bukse med blyanter

I forbindelse med overgangen til Indre Østfold kommune blir det laget et nytt administrativt system, som skal håndtere innmelding til skole og søknad om SFO-plass. Systemet vil være klart en gang på nyåret. 

 

Det vil bli gitt nærmere beskjed om når man kan registrere skoleinnmeldingen og søke om SFO-plass for skoleåret 2020/2021.