A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Målsettingen med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse, og å forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av arbeidet ved helsestasjonen. Hensikten med skolehelsetjenesten er ikke å behandle sykdom, da skal fastlegen benyttes. Helsesøster har fast kontortid ved hver skole. Det er helsesøster ved den enkelte skole som administrerer skolehelsearbeidet.

Helsesøster vil høre på det du sier og finne løsninger sammen med deg. Noen ganger kan det være aktuelt å samarbeide med andre fagpersoner, for å hjelpe på best mulig måte.

Informasjonsbrosjyre

Last ned informasjonsbrosjyren her: Skolehelsetjenesten

Skolelege og skolefysioterapeut

Lege/fysioterapeut Navn
Skolefysioterapeut Ingrid Brattås 
Skolelege Lucja Larsson


Kontaktinformasjon til helsesøster

Skole Helsesøster Telefon
Mysen skole Aud Marita Tjelmeland 400 31 305
Tenor skole Kjersti Gangnes Anderssen414 90 750
Hærland skole Kjersti Gangnes Anderssen 414 90 750
Trømborg skole Camilla Aas Pettersen 926 64 991
Kirkefjerdingen skole Camilla Aas Pettersen 926 64 991
Eidsberg ungdomsskole Jorun Stubberud 477 98 828
Mysen videregående skoleEdle Buer 974 76 368

 

Tips en venn Skriv ut