A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole/Skole-hjem-samarbeid

Skole - hjem samarbeid

Hva er Eidsberg ungdomsskole sin standard for skole - hjem samarbeid?

Standarden er retningslinjer for Eidsberg ungdomsskole om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Last ned standard for skole - hjem samarbeid ved Eidsberg ungdomsskole

Fug.no

Foreldreutvalget for grunnopplæringen - her finner du mye nyttig informasjon om skole - hjem samarbeid: http://www.fug.no/