A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Skjult mobbing

Skjult mobbing

Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter – og gutter – utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen, om vi vet hva vi skal se etter. Det er vondt å føle seg utestengt fra det sosiale fellesskapet.

Hva er skjult mobbing?

Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing. Direkte mobbing foregår i det åpne, og kan være både fysisk og verbal. Skjult mobbing starter ofte med baksnakking, ryktespredning og utestengning. Det å bli frosset ut, ikke få være med, være utsatt for nedsettende blikk og bli gitt små tegn på at man ikke har verdi, er mobbing som kan være fryktelig vanskelig å fange opp. Skjult mobbing kan virke udramatisk for utenforstående og derfor tror voksne gjerne at vanskene ligger hos offeret. Mange barn og unge blir plaget på skjult måte i årevis, uten at de voksne fanger det opp eller gjør noe med det.

Hva kan foreldre gjøre?

Foreldre er viktige aktører for å avdekke og få slutt på skjult mobbing. Ved å snakke med barna sine og følge med på hvordan de er mot hverandre på fritiden, kan en mistanke om skjult mobbing dukke opp. Det er gjerne summen av små drypp av negative signaler som kan gjøre at foreldre opplever at noe skurrer. Du kan se hvem som går alene, hvem som sitter mye hjemme, og som ikke blir invitert med. Se etter om barna snur seg vekk når mobbeofferet kommer, eller om de flytter jakka si for at den ikke skal henge ved siden av mobbeofferets jakke. Som foreldre er det viktig at vi involverer skolen, om vi tror at noen i skolemiljøet blir utsatt for skjult mobbing. Skolen vil kunne gjennomføre observasjoner og elevsamtaler for å avdekke mobbing, og kunne sette i gang tiltak i samarbeid med foreldrene for å få slutt på den.

Bare jenter?

Skjult mobbing blir ofte kalt for «jentemobbing». Da er det viktig å være klar over at selv om denne typen mobbing er vanligere blant jenter, er det likevel også gutter som utsettes for og deltar i skjult mobbing. De som står bak den skjulte mobbingen er gjerne både ressurssterke og populære i klassen. Det kan gjøre det enda vanskeligere for offeret å bli trodd. For å få slutt på mobbingen, må alle elevene i gruppa ta avstand fra det som skjer.

Tegn å være oppmerksom på:

  • Utfrysing
  • Baksnakking
  • Falske venner
  • Ironi
  • Latterliggjøring
  • Ryktespredning
  • Digital mobbing

 

Vil du vite mer?

FUG – Skjult mobbing
Skjult mobbing
Mobbing i det skjulte
 

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Det meste om mobbing >>
Mobbeprogrammer og tiltak  Mobbing eller ikke? >>


Kilder:
FUG, Unicef, UiS