A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Seks kommuner går inn i forhandlinger om en ny storkommune i Indre Østfold

Seks kommuner går inn i forhandlinger om en stor komune i Indre Østfold

De fem kommunene, som i løpet av høsten utarbeidet en felles intensjonsavtale, har tatt beslutning om videre forhandlinger om en ny storkommune. Det ble bestemt da det ble avholdt parallelle kommune- og bystyremøter i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 27. januar. Flere av kommunene vil også fortsatt utrede alternative løsninger.

I tillegg har også Trøgstad meldt seg på forhandlingene. Kommunens interne styringsgruppe har kommet med en klar innstilling om deltakelse, og har derfor blitt invitert inn i 5K-fellesskapet. Kommunestyret i Trøgstad tar endelig avgjørelse om deltakelse i de videre forhandlingene 9. februar.

Det er satt ned forhandlingsutvalg som består av ordfører, varaordfører, opposisjonspolitiker, samt rådmann og tillitsvalgtrepresentant fra hver av deltakerkommunene. De tillitsvalgte blir nå med i forhandlingene for å ivareta de kommuneansattes interesser, og understøtte dialogen med de ansatte.

Forhandlingsutvalgene skal drive forhandlingene videre, og første felles samling holdes 8. februar. Hovedtemaene på denne samlingen vil være lokalisering og økonomi. Forhandlingsutvalgene vil møtes med jevne mellomrom fram til begynnelsen av mai. Den endelige avgjørelsen på hvilke av Indre Østfold-kommunene som slår seg sammen tas 22. juni.