A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

"Se hele meg" - prosjektet er i gang

Eidsberg kommune er den første som innfører Bravo-leken både på helsestasjonen og i barnehagene.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Ferd Sosiale Entreprenører og Intempo AS har Eidsberg kommune startet opp ett treårig tverrfaglig prosjekt der Bravo-leken tilbys de fleste 0-3 åringer – både hjemme og i barnehagen.

Barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet. Grunnlaget for helse, trivsel og læring legges de tre første årene i barnas liv. Målet med prosjektet er å inkludere alle voksenpersoner som møter barnet i de tre første leveårene og tilby kunnskap og verktøy som kan fremme barnets utvikling og forebygge vansker.

Denne uka har foreldre, ansatte i barnehagene, på helsestasjonen, forebyggende tjenester og spesialpedagogisk team deltatt på kurs tilpasset de ulike målgruppene. Foreldre som er hjemme med barn får tilbud om å låne materiell fra helsestasjonen, småbarnsavdelingene leker med barna mellom 1 og 3 år i barnehagen. Forebyggende tjenester og spesialpedagogisk team vil følge opp barn med spesielle behov som også får mulighet til å leke Bravo-leken. På denne måten sikres de fleste barn mellom 0 og 3 år få en kickstart på livet, med særlig fokus på trygghet, språk og bruk av alle sansene.

Intempo AS tilbyr kompetanse og verktøy knyttet til «Bravo-leken». Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet og velger i denne runden å bruke sosiale entreprenører som mellomledd. De investerer med dette i en aldersgruppe som gir den aller størst samfunnsøkonomiske avkastningen og målet er å bidra med en utvikling som varer. Med et engasjert personale både på helsestasjonen og i barnehagene ser vi frem til mye spennende lek på ulike arenaer.

Ansatte fra barnehage og helsestasjon var tilstede sammen med ordfører Erik Unaas når Sparebankstiftelsen, ved Just Erik Næss, Tor Melvold og Ståle Frøshaug, og Heidi Aabrek fra Intempo AS , overrakte Eidsberg kommune under overrekkelsen.  

Bravo-lanseringen - Heidi Erik Tor og Anne Beate med sjekken (2).jpg Bravo-lanseringen - alle mann og kvinner samlet.jpg Bravo-lanseringen - ute ved Åpen barnehage.jpg

 

Tips en venn Skriv ut