A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Rus- og psykisk helsearbeid

Avdeling for Rus- og psykisk helsearbeid

I Eidsberg skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenesten innen rus- og psykisk helse rettes til vårt Forvaltningskontor. Dette gjelder også ved klage på vedtak.

Søknadskjema

Skriv ut søknadsskjemaet for rus- og psykisk helsearbeid ved å trykke på denne linken.

Skjemaet sendes; Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. 

I avdelingen for rus- og psykisk helse er målet å bidra til å fremme menneskets selvstendighet og tilhørighet, og til å styrke evnen til å mestre eget liv.

Avdelingen for rus og psykisk helse består av:
 

Oppfølgingsteamet

Er et tverrfaglig sammensatt team med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusavhengighet. Vår hovedoppgave er å gi faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv. Aktuelle tiltak kan være støttesamtaler, råd og veiledning, eller praktisk bistand og opplæring. Vi følger også opp ift LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

Krystallen

Er et aktivitetssenter for voksne med utfordringer innenfor rus- og psykisk helse. Dagaktivitetssenteret skal bidra til at brukerne opplever å ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Det legges vekt på trivsel og individuell utvikling.

Sandbo

Er et bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser, og som har et bistandsbehov. Sandbo har åtte selvstendige boliger, og en service leilighet hvor det er bemannet 24/7 i alle årets 365 dager. Sandbo kan bistå med medikament utlevering i tillegg til at Sandbo også har en boveiledertjeneste til mennesker innenfor autismespekteret.

Tips en venn Skriv ut