A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Hjemmebaserte tjenester

Resultater fra pilotprosjektet Virtuell avdeling i Eidsberg er offentliggjort

Ada Bjerke, Bent Høye og Wenche Hammer

Resultater er offentliggjort i rapport hos KS. Et av temaene Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk høre om på besøket Eidsberg i april 2015 var Virtuell avdeling, som Hjemmetjenesten har hatt pilotprosjekt rundt de siste månedene. Les gjerne mer i artikkelen!

På bildet er Statsråden flankert av t.v. Ada Bjerke (kommunefysioterapeut og tilknyttet Virtuell avdeling) og t.h. Wenche Hammer (Avansert geriatrisk sykepleier og leder av Virtuell avdeling). Høie omtalte satsningen både på God morgen Norge 7. mai og senere på Helsekonferansen 2015, som et eksempel knyttet opp til Stortingsmeldingen om Primærhelsetjenesten. Kommuneoverlege i Askim, Alf Johnsen, presenterte, etter Statsrådens tale, noen av momentene  (ca. 13 minutter ut i videoen): http://www.ustream.tv/recorded/61984783/highlight/624794 

I forbindelse med pilotprosjektet har det vært gjennomført løpende monitorering og evaluering av satsningen:

Rapport er publisert på nettsiden til KS (lenke åpnes i eget vindu), og har noen hovedpunkter;

- 26 pasienter ble fulgt opp i Virtuell avdeling i perioden september 2014 – januar 2015

- 12 av pasientene hadde oppfølging i mer enn 3 uker

- 13 av pasientene hadde behov for medisinsamstemming, altså avklaring om hvilke medisiner som skulle brukes

- 23 av 26 pasienter ble fulgt opp om eventuelle bivirkninger og mulige uheldige kombinasjoner av legemidler

- 17 av pasientene ble vurdert til å ha behov for tilbud om oppfølging rundt ernæring – men kun 8 av disse ønsket dette.

- 16 av 26 pasienter ble vurdert til å ha behov for måling og oppfølging av vitale parametre (blodtrykk, blodprøver, respirasjon mv)

 

Andre artikler i denne saken:

Landets første avanserte geriatriske sykepleier

Statsråd Bent Høie besøkte Eidsberg kommune

Tips en venn Skriv ut