A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Redusert pris og gratis oppholdstid

Redusert pris og gratis oppholdstid

Barnehage, illustrasjon

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis kjernetid i barnehage:

Frist for å søke om redusert oppholdsbetaling er satt til 15. mai, om redusert pris skal kunne tre i kraft fra oppstart av nytt barnehageår. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. 
Ved søknad etter fristen må søknad og tilstrekkelig dokumentasjon være mottatt før den 15. i måneden hvis eventuell reduksjon skal tre i kraft den påfølgende måned.

Søknadsskjema

Du benytter dette skjema når du skal søke: Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Hvem vedtar inntektgrensen?

Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Tips en venn Skriv ut