A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Råd for funksjonshemmede

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til uttalelse saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes levekår og livskvalitet.

Sakspapirer

Sakspapirer til alle politiske møter finner du i vår møteplan. Klikk her for å komme rett til møteplan.

Tidligere innkallinger og protokoller til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne finner du ved å klikke på denne linken.

Valg og sammensetning:

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet består av 5 medlemmer. 2 medlemmer velges av kommunestyret og 3 medlemmer velges av de funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Rådet har i perioden 2015 - 2019 følgende medlemmer:

Teddy Kjendlie (H) - leder
Inger Marit Øvold Dalset (Frp) - nestleder
Håvard Hartvedt - Medlem
Jan Eivind Trømborg - medlem
May Anita Johansen - medlem
Kirsten Viskum (Ap) - varamedlem
Svein Andersen Ødeby (Frp) - varamedlem
Ines Bahtijaragic (V) - varamedlem
Randi Bjørenrud - varamedlem

Saker til uttalelse:

  • Årsbudsjett
  • Økonomplan
  • Kommuneplan
  • Virksomhetsplan

Rådet kan selv ta opp saker som gjelder de funksjonshemmede i kommunen. Rådet har åpne møter med mindre annet er bestemt.