A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Problemer med avløp

Problemer med avløp

Tett kloakk og tilbakeslag - kontakt rørlegger, slamtømmer-firma eller kommunen.

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger – eller manglende kapasitet i disse kan du kontakte kommunen.

Uansett årsak til tett kloakk eller tilbakeslag - meld alltid fra om eventuell skade til ditt forsikringsselskap.

Beredskapsvakt

I åpningstiden mellom klokken 09.00 - 15.00 kontaktes kommunen på telefon 69 70 20 00.

Etter arbeidstid kontaktes teknisk vakt på telefon 479 77 137.

Forbud mot kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Eidsberg kommune.
Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.

Tips en venn Skriv ut