A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Toalett-bad

Opprydding i spredt avløp i Eidsberg kommune

Eidsberg kommune er i gang med en omfattende opprydding i spredt avløp. Målet er at alle spredte avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskrav vedtatt i lokal forskrift, dvs. 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.

Det er over 1200 private avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Eidsberg kommune. Da vi startet oppryddingen i spredt avløp i 2013, var over 1000 av disse eldre anlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt. Alle eiendommer med slike anlegg vil få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget eller tilknytning til offentlig avløpsnett der dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der kommunen vurderer at avløpsanlegget ikke tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt. 

I denne brosjyren kan du få mer informasjon om opprydding i spredt avløp.

Når må jeg gjøre noe med mitt avløpsanlegg?

Påleggene vil bli gitt i en sone av gangen i årene framover. Eidsberg kommunestyre har vedtatt soneinndeling med tidsplan for opprydding i spredt avløp i Eidsberg kommune. Kommunen er delt inn i 10 soner. Gå inn på sonekartet for å finne ut hvilken sone din eiendom ligger i. Dersom din eiendom ligger i sone 5 eller 6, vil du få pålegg i løpet av 2019 med frist til å oppgradere avløpsanlegget ditt innen 31.12.2021.

Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak). Kommunen har samordnet søknadene etter de to lovverkene, slik at du bare behøver å fylle ut ett søknadsskjema. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang. Veileder til søknadsskjemaet er under utarbeidelse.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. Gebyret vedtas årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens avgiftshefte. I 2018 er gebyret kroner 6.700,- for anlegg til og med 15pe.

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

I Eidsberg kommune er det mye leire i grunnen med dårlig infiltrasjonsevne. Derfor vil minirenseanlegg være den mest aktuelle løsningen ved utbedring av avløpsanlegg.

Her kan du få mer informasjon om ulike typer avløpsanlegg.

Eidsberg kommune tillater kun minirenseanlegg med teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, som er gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Lokale søknadsskjemaer:

 

Nyttige linker: