A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/PPT Eidsberg

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Gutt som leser

Hvem kontakter jeg?

Henvendelser for barn bosatt i Eidsberg sendes til ppt@eidsberg.kommune.no, tlf. 419 03 006

Kontaktperson for skole: Hege Støten Whilhelmsen, hege.stoten.wilhelmsen@eidsberg.kommune.no

Kontaktperson for barnehage: Malin Onstad, malin.onstad@eidsberg.kommune.no

Mandat

Den Pedagogisk-psykologiske tjenesten er forankret i Opplæringslova § 5-6. Her heter det:

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta."

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning.

Henvisning

Henvisning til PPT skjer skriftlig. Henvisningsskjema finner du ved å trykke på denne linken.

PPT – barnehage

Melding til PPT – barnehage
Pedagogisk rapport fra barnehage ved melding til PPT 
Refleksjonspunkter i forkant av Pedagogisk rapport fra barnehager 

PPT på tolv språk

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om PPT på tolv språk - Du finner det ved å klikke på denne linken.

PPT Indre Østfold opphørte som felles PP-tjeneste 31.07.2018

Alle henvendelser for barn bosatt i Rakkestad eller Marker gjøres nå til Christin Hagen, christin.hagen@rakkestad.kommune.no, tlf. 918 42 409.

Henvendelser for barn bosatt i Trøgstad gjøres til postmottak@trogstad.kommune.no

Tips en venn Skriv ut