A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politivedtekt for Eidsberg kommune

Forskrift om politivedtekt for Eidsberg kommune

Vedtatt av Eidsberg kommunestyre 05.05.2011, sak 11/25, endret 11.12.2014, sak 14/99.
Hjemmel: Lov om politiet (politiloven) av 04.08.1885 nr. 53.
Endringer i §§ 15, 16 og 26: Stadfestet av Politidirektoratet 09.04.2015 og trådte i kraft 09.05.2015.