A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Pipeløp og gassanlegg

Pipeløp og gassanlegg

Det er gjennomført behovsprøvd feiing i Eidsberg kommune. Det vil si at feievesenet vurderer fra sted til sted hvor ofte det er behov for feiing.
Mange vil derfor ikke få feiet sin pipe hvert år.
I stedet for unødig feiing vil ledige resurser bli brukt til periodisk tilsyn/brannsyn av pipestokk og ildsteder. I tillegg ytes hjelp og veiledning når den enkelte har behov for det.
Avgiften som innkreves hvert år er en kombinert feie- og tilsynsavgift. Kostnadene fordeles over en 4-års periode og omfatter alle tiltak som beskrevet ovenfor.

Fritidsboliger

Indre Østfold Brann og redning IKS (IØBR) ved feieravdelingen har fra 2017 innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Registrert hytte-eiere skal få informasjonskriv med tilbakemeldingsskjema tilsendt.

Mangler du informasjosnskrivet, så kan du lese det her: informasjonsskrivet. Skriv ut tilbakemeldingsskjema og returner det til Indre Østfold brann så snart du har fylt det ut.

Gassanlegg i boliger

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ved feieravdelingen har fra 2017 innført et lovkrav om tilsyn med gassanlegg i boliger. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut så snart vi har det klart. Eventuellt kan du kontakte IØBR v/feieravdelingen direkte.

Spørsmål av teknisk art rettes til Indre Østfold brann- og redning på telefon 915 90 005, eller du kan lese mer på deres hjemmeside: www.iobr.no

Tips en venn Skriv ut