A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/PPT Eidsberg

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Hvem kontakter jeg?

Henvendelser for barn bosatt i Eidsberg sendes til ppt@eidsberg.kommune.no

Leder for PP-tjenesten er Ane-Lene Gran.

PP-tjenesten er fortiden på flyttefot slik at vi kan være vanskelig å treffe på telefon. Send oss en mail, så svarer vi fortløpende.

Mandat

Den Pedagogisk-psykologiske tjenesten er forankret i Opplæringslova § 5-6. 

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning.

Henvisning

Henvisning til PPT skjer skriftlig. Henvisningsskjema finner du ved å trykke på denne linken.