A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Hjemmebaserte tjenester

Pasientsikkerhetsprogrammet er lansert!

pasientsikkerhetsprogram

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ble avsluttet i 2013. Fra 2014 er det etablert et nasjonalt program for pasientsikkerhet - og Utviklingssenter for hjemmetjenester vil delta i dette.

Kampanjen videreføres nå i sin helhet i et femårig, nasjonalt program. Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger forteller at den avsluttede kampanjen har brukt læringsnettverk for å komme i gang med målrettede pasientsikkerhetstiltak over hele landet. Hensikten er å redusere pasientskader. Alle helseforetak skal nå ha tiltak for programmets innsatsområder - og 40 prosent av kommunene deltar nå i en eller flere innsatsområder. Pasientsikkerhetsprogrammet skal arbeide videre for å opprettholde og spre innsatsen videre i både sykehus og kommuner.

Sekretariatet vil våren 2014 utarbeide strategi for programmets planperiode (2014-2018). Forslaget ligger på denne nettsiden.

Oppdaterte nettsider blir fortløpende gjort tilgjengelig på nettsiden: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no. Vi anbefaler alle interesserte å følge med på nettsidene!

Utviklingssenter for hjemmetjenester vil bidra til aktuelle innsatsområder og forbedringsarbeid. Prosjektleder Eivind Bjørnstad har gjennomført Forbedringsagentprogrammet, et av tiltakene for ledere og fagutviklere i helsetjenesten.