A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Parkering på Eidsberg ungdomsskole

Parkeringsplass

Parkeringsplassen ved Piloten skal ikke benyttes til levering og henting av elever.

Vi opplever at skolens parkeringsplass og parkeringen ved Pilotskolen blir brukt av foresatte til levering og henting av elever ved skolen. Dette medfører at de som jobber her og de som skal i møter etc. ikke får plass til å parkere. Det samme gjelder de som bor i blokken ved Pilotskolen. De får ikke brukt sin egen parkeringsplass, når elever leveres og hentes utenfor Pilotskolen. Vi ber derfor om at foresatte som skal levere og hente elever gjør dette i Hegginveien 19, der bussene henter elevene.