A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/Informasjon/PALS

Mysen skole er en PALS-skole

PALS er en skoleomfattende modell for å styrke barns sosiale kompetanse, og forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen.

PALS står for

Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

Det er Atferdssenteret i Oslo som har utviklet PALS-modellen, og som er faglig ansvarlig for utvikling og implementering/iverksetting i Norge. Modellen er basert på tilgjengelig forskning og kunnskap om læringsmiljø, barns kompetanse og atferd.

Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar og meningsfylt, og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse. De ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

PALS er et veilednings og opplæringsprogram.

Sentralt i PALS-modellen står disse innholdskomponentene:

  • Positiv involvering, - vises ved åpenhet, vennlighet og hjelpsomhet
  • Effektive og gode beskjeder
  • Ros, oppmuntring og positive konsekvenser
  • Grensesetting og negative konsekvenser Problemløsning
  • Tilsyn
  • Regulering av følelser
  • Kartlegging og vurdering av atferd i skolen

Gjennom PALS ønsker vi:

  • å ha fokus på elevenes faglige og sosiale miljø
  • å forebygge atferdsproblemer
  • å fremme utvikling av en skolekultur der skolens ansatte, i samarbeid med foresatte og annet støtteapparat, gis økte ferdigheter og kompetanse til å utvikle positiv atferd, sosial kompetanse og god samhandling i skolen.