A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Oversikt over ABC-seminarer høsten 2019 og nye seminarer i 2020

Obs! Faglig innhold er vurdert til også å være svært relevant for andre interesserte. Bindende påmelding med kursavgift. Se invitasjonene for nærmere opplysninger.

Galleri

Peter-W-bilde-2
Peter Bekkhus-Wetterberg
solfrid
Solfrid R Lyngroth
hakon_johansen
Håkon Johansen
navnløs kvinne
Hege Østbye
11140032_1672729932962181_2301068253883077923_n
Kjetil Faukland-Finstad
20664001_10209991056948440_4907002380162781590_n[1]
Marianne Røen

Utviklingssenteret samarbeider bl.a. med Aldring og helse samt Fylkesmannen for å tilføre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene faglig påfyll og eksempler for god praksis i eget arbeid. 

ABC-seminarer høsten 2019: 

Demensomsorgens ABC - perm 1:  19. september og 10. oktober. Vi har to seminarer med samme program. Merk at de arrangeres ulike steder.

 • Introduksjon til ABC-løpet
 • Demenssykdommer v/Peter Bekkhus-Wetterberg

Demensomsorgens ABC - perm 2:  23. september med geriatrisk sykepleier Solfrid R Lyngroth:

 • Miljøbehandling
 • Personsentrert omsorg
 • Veiledningsmodeller

Demensomsorgens ABC - miljøbehandling:  16. september:

 • Ikke avklart
 • Lindrende demensomsorg v/rådgiver Håkon Johansen

Eldreomsorgens ABC - perm 1: 18. september med avansert geriatrisk klinisk sykepleier Wenche Hammer:

 • Biologisk aldring
 • Legemiddelbruk

Mitt livs ABC - perm 1: 16. oktober med Hege Østbye samt Unni Johannessen og Tine Bye Jansen Bjerknes:

 • Makt og tvang (kap. 4A og kap. 9)
 • ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)

Mitt livs ABC - perm 2: 21. oktober med Marianne Røen og Kjetil Faukland-Finstad:

 • Aldring og helseoppfølging
 • Velferdsteknologi

Demensomsorgens ABC - musikkbasert miljøbehandlingfagseminar 4. november:

 • Personsentrert omsorg v/Mona Bekkhus-Wetterberg
 • Fagtema v/Katrine Homdrum

Psykiske sykdommer i eldre år:  ikke avklart

Velferdsteknologiens ABC:  datoer ikke avklart

ABC Funksjonshemming og aldring: ikke avklart

Program og informasjon om påmelding til seminarene kan du se på hver av de aktuelle seminarene (legges ut så snart det er klart). Det er bindende påmelding ca. en uke før hvert seminar pga bevertning.

Omtale av fagforelesere:  

Peter Bekkhus-Wetterberg er overlege på Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus.

Solfrid R. Lyngroth er geriatrisk sykepleier. Hun er supervisor i Marte Meo og har i mange år jobbet med demensomsorg i bl.a. Oslo kommune. 

___

Håkon Johansen er sykepleier med mastergrad. Han er rådgiver i Utviklingssenteret her i Østfold.

Wenche Hammer er avansert klinisk geriatrisk sykepleier og jobber på Helsehuset i Indre Østfold og i Utviklingssenteret her i Østfold

Hege Østbye er vernepleier og jobber som boleder i Eidsberg kommune

Unni Johannesen er spesialpedagog mens Tine Bye Jansen Bjerknes er vernepleier og miljøterapeut på Mortenstua skole.

Marianne Røen er vernepleier og jobber som boleder i Eidsberg kommune 

Kjetil Faukland-Finstad er vernepleier og jobber som assisterende avdelingsleder i Fredrikstad kommune

  

Seminarer i 2020 (mer informasjon kommer): 

Alle interesserte ansatte i kommunene kan komme på heldagsseminarene. Det er todelt når det gjelder deltageravgift:

Det er ingen deltageravgift for ansatte som er omfattet av tilskudd fra Fylkesmannen. Arbeidsgiver skal dekke studiemateriell, bevertning og andre utgifter da dette gis gjennom "Kompetanse- og innovasjonstilskudd" fra Fylkesmannen. Det ettersendes samlefaktura til kommunene.

For øvrige interesserte er deltageravgiften kr. 500,-. Faktura ettersendes til kommunene.

ABC-opplæringen fra Aldring og helse er tiltak for kompetanseheving som omfatter studiepermer på ulike fagområder der tverrfaglige grupper av ansatte i de ulike kommunene møtes og inkluderer halvårlige fagseminarer med undervisning. Fremmøte på heldagssamlinger og i studiegrupper vil, etter godkjent gjennomføring, gi ABC-bevis fra Aldring og helse. Deltagerne skal lese temahefter som grunnlag for faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte studiegrupper. De fleste ABC-permene gjennomføres fra september til juni året etter. Hver ABC-perm starter med et heldagsseminar og det er et seminar midtveis i studieåret.

ABC-permene bestilles av en ABC-ansvarlig i hver kommune samtidig med elektronisk registrering av deltakere til de ulike ABC-løpene. Dette gjøres på nettsiden abcregistrering.no.

Kontaktpersoner i Utviklingssenteret er Mona Bekkhus-Wetterberg for Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC mens Marit Berger er ansvarlig for Mitt livs ABC . Eivind Bjørnstad er ansvarlig for Velferdsteknologiens ABC.

Les mer om ABC-ordningen hos Aldring og helse