A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Ordfører

Full fart inn i Eidsbergs siste år ...

Erik Unaas, foro Glenn Thomas Nilsen

Det blir et litt spesielt og kanskje vemodig 2019 – det er siste året med Eidsberg som egen kommune, fra 1. januar 2020 bor vi alle i nye «Indre Østfold kommune». Hverdagen for oss 45 000 innbyggerne skal nok bli ganske lik det den er i dag, med full satsing på byene Askim og Mysen, og tettstedene rundt (Slitu er f.eks. definert som et slikt), og en fornyet administrasjon med sterkere og større fagmiljøet.  De fleste av Eidsbergs 850 ansatte i dag vil jobbe akkurat der de gjør dag, og med de samme kolleger og samme oppgaver.

2018 var en hektisk år i Eidsberg/Mysen. Vi er heldige og bor i et område med betydelig vekst og mye optimisme. Jeg trekker gjerne fram: 

Heisekraner og boligbygging - jeg har registrert 900 boenheter under bygging eller på tegnebrettet nær Mysen. Kaupangkvartelet midt i sentrum er klart til sommeren. Kaupang II, Opsahlåsen, Høgli, Søndre Mysen og Nordre Mysen er alle under oppstart. Jeg vet også det  nærmer seg ferdigstillelse for de store feltene Opsahlåsen og Susebakkeåsen.

Det finnes ikke bedre tegn på vekst i et lokalsamfunn enn byggekraner.

Snart til Oslo på 49.55 minutter - om tre år er Follobanetunelleen (Blix) klar. Da betyr det at reisetiden mellom stasjonene langs østre linje og hovedstaden senkes med 12-13 minutter, hver vei. Til og fra Mysen – Oslo på under 50 minutter vil bli det store gjennombruddet for Indre Østfold, tror jeg.…

Hotellsuksess på Brennemoen - i flere årtier har vi ventet på et «storhotell» i regionen. I september åpnet dørene på Scandic Brennemoen hotell, og tilbakemeldingene både på overnatting, konferanse og restaurant har vært overveldende. Nå kan vi endelig være vertskap for store samlinger.

«Ja» fra Mc Donalds - Interessen fra næringslivet for etableringer i Eidsberg er stor, både Mysen sentrum og Brennemoen (Morenen Slitu). Biltema, OBS Stormarked og Scandic er allerede på plass, i løpet av året kommer flere andre kjeder. Inkludert Mc Donalds. 

Ildsjelene -  jeg møter jeg og takker ildsjelene i Eidsberg så ofte jeg kan for den store jobben de gjør. Vi har en enorm frivillighet i Indre Østfold.  Mysenelvas Venner, Foreningen Høytorp fort, Trygve Gulbranssens Venner og Edwin Ruuds venner er gode eksempler, sammen med et hundretalls andre lag og foreninger. Uten disse ville aldri lokalsamfunnet vårt vært det samme. 

Mysenbyen AS satser - inn i nye kommunen er det viktig med lokale næringsenheter, som samspiller og er koordinert. Mysenbyen gjør nå et løft og ansetter daglig leder i hel stilling som skal jobbe for handel og næringsliv i sentrum, på Slitu Brennemoen, Ramstad og andre deler av dagens Eidsberg. 

Vi ser enkelte negative oppslag/vinklinger i lokalavisen om utviklingen i sentrum, men faktum er at det aldri har vært så mange forretninger i kommunen som i dag. Så gjelder det bare at vi benytter dem og handler lokalt. 

Husk at vi i kommunen også har Nortura Hærland, med ca 700 ansatte inkludert datterselskaper. Ingen andre private virksomheter i Østfold har så mange medarbeidere på et sted. 

Måsan aktivitetspark - Vi er opptatt av å bygge omdømme og bygge opp under visjonen «Mysen som Østlandets mest attraktive småby». Etableringen av Måsan aktivitets- og ungdomspark er et eksempel på tydelige tiltak, lyssetting av landemerket den 50 meter høye kornsiloene et annet. 

Store arrangement - er viktig for alle byer. I Mysen har vi hatt imponerende oppsettinger på kulturskolen, et særdeles stort antall kirkekonserter, markeder på Høytorp fort og i sentrum, Ladies Tour of Norway, Momarken-trav og mange idrettsarrangement om trekker både tilreisende og bygger stolthet og identitet.

Fine ungdommer - mange mener mye om den oppvoksende generasjoner. Jeg treffer mange av dem i ordførerrollen, gjennom «Ungt Entreprenørskap», skolebesøk, idretten, organisasjoner, og ikke minst russen med «Aldri mer krystallnatt», innsamlingsaksjoner, russerevy (og ordføreren tåler bli litt herjet med) – alltid gode møter, vi har så mye fin ungdom.

Mange kirker - dagens Eidsberg kommune er en unik situasjon. Med fem kirker (inkl Mysen kapell), fem kirkegårder (to i Mysen), Tenor kirkeruin og flere andre menigheter utenom Kirkelig fellesråd. Vi har investert store beløp i renovering av kirkene de siste årene, disse framstår etter hvert i meget god stand. Ikke minst gleder vi oss til ferdigstillelsen av restaureringen av Eidsberg kirke (Østfolddomen). Kirkene er faktisk blitt kommunens viktigste konsertarenaer, året igjennom.

Kirkens bymisjon - en virkelig god møteplass som har kommet de siste årene er Kirkens Bymisjon. Et ‘lavterskeltilbud’ som betyr mye for mange, med kafe, utlån av sportsutstyr, språkopplæring, åpen juleaften, for å nevne noe. Jeg husker også engasjementet i årets TV-aksjon, der elever ved almenspesialiseringslinje Mysen videreg skole ble kåret som «Årets beste TV-aksjons-suppe» direkte på NRK TV.

Håkon Håkonsson - det er enormt mye historie i Eidsberg, den skal vi ta vare på og utvikle. Håkon Håkonsson (1204-1263) er i mine øyne tidenes mest kjente Eidsberg’ing. Han var fredskogen som avsluttet vår siste borgerkrig, mellom Birkebeinerne og baglerne, og er opphavet til historien om Birkebeerrennet. På hans tid var Norge som størst i utbredelse. Nå jobber vi for fast Håkon-spel på fødestedet Folkenborg, slik at flere skal bli kjent med hans historie.

Jobber med badeløsning - Den kanskje mest krevende politiske saken, sammen med avklaring om grendeskolenes framtid, har vært planlegging og bygging av nytt bad som erstatning for Festiviteten. Alle politikerne i kommunestyret i Eidsberg, er enige i at en så stor by som Mysen fortsatt skal ha et ‘folkebad’ (ingen konkurrent med Østfoldbadet). Hadde vi ikke i sommer fått uventet nye rapporter om grunnforhold idrettsparken, ville vi allerede vært i gang. Vi måtte derfor restarte noe av prosessen, og i tillegg kom rapporten som gjorde at vi må stenge Festiviteten bad. Nå må vi bare intensivere arbeidet Men livet inneholder også mer krevende dager – også i vår bygd. 

Jeg tenker også på dere som har opplevde at jobben forsvunnet eller vært rammet ulykker, brann, sykdom eller har mistet noe av sine nærmeste. 

Vibeke Skofterud og Heikki Pallto sine bortganger var ekstra krevende for lokalsamfunnet vårt, med stor nasjonal oppmerksomhet og et stort medietrykk som ekstra belastende for mange. Mine varmeste tanker til familie og venner.

Takk for alt engasjement og positive møter. Jeg ser tilbake med stor glede på alle de konserter, møter, arrangement, utdelinger, besøk skoler og sykehjem og Eidsberg-hverdagen som jeg inviteres med inn i.

Jeg gleder meg til å fullmøte min ordførerperiode fram til 1. januar 2020. 

Ønsker alle innbyggere i og venner av dagens Eidsberg et riktig godt og innholdsrikt år! 

Bry dere om hverandre, fortsett å se til venner, kolleger og naboer.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, tips eller innspill.

Beste hilsen Erik Unaas, ordfører

Erik.unaas@eidsberg.kommune.no

Følg ordføreren på Facebook