Oppstart av læringsnettverk i pasientforløp 7. og 8. november

Button_774x636

KS, Folkehelseinstituttet og Utviklingssenteret ønsker velkommen til første samling i læringsnettverket "Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke"!

Både sykehus og kommuner i Østfold har meldt seg på - og samarbeidet om å utvikle gode pasientforløp vil styrke kvalitetsarbeidet i hele regionen. Før første samling i november vil det bli gitt veiledning og oppfølging. Mellom de fire samlingene tilbys gruppeveiledning, som tilpasses etter tilbakemelding om hva den enkelte kommune har behov for.

Interesserte kan lese mer på nettsidene til KS, pasientforløp og på Facebook-siden. 

Deltagende forbedringsteam har fått tilsendt tre ulike dokumenter, som også kan leses her: forberedelser, gjennomgang av pasientforløp og mal for poster/plakat.